Zarejestruj się
Przypomnij hasło

Regulamin

Oferty firm

1. Rejestracja w katalogu OfertyWeselne.pl jest bezpłatna. Za korzystanie i utrzymanie oferty nie pobiera się opłat.

2. W katalogu zarejestrować się może dowolny podmiot gospodarczy powiązany z tematyką Serwisu, prowadzący działalność na terenie kraju i poza jego granicami.

3. Zmieszczone w formularzu dane firmy powinny być aktualne, a treść oferty zgodna z profilem prowadzonej działalności.

4. Serwis OfertyWeselne.pl umożliwia edycję wpisu i aktualizację oferty. W tym celu należy zalogować się używając hasła i emaila podanego przy rejestracji. Zarejestrowany użytkownik ma również prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny.

5. Aktualizacja lub ewentualnie potwierdzenie danych firmy oraz treści zamieszczonej oferty powinna odbywać się raz na kwartał. W przypadku niespełnienia tego wymogu w okresie 6 miesięcy (liczonych od momentu ostatniego logowania) wpis zostanie zawieszony a następnie usunięty z bazy danych jako nieaktualny.

6. Fakt rejestracji firmy w serwisie OfertyWeselne.pl jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb OfertyWeselne.pl oraz przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.Ust.Nr 133 poz.883.

7. Administrator OfertyWeselne.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści emitowane na stronach serwisu oraz materiałów reklamowych zamieszczanych przez Firmy ,a także za zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, zasobów sieci, witryn osób trzecich itp.

8. Zabronione jest zamieszczanie treści nie zgodnych z polskim prawem np. pornograficznych, obelżywych czy naruszających uczucia religijne.

9. Administrator katalogu OfertyWeselne.pl ma prawo usunąć wpis bez podania przyczyny.

10. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody administratora OfertyWeselne.pl

11. Serwis OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji w Serwisie.

12. Rejestracja i korzystanie z katalogu OfertyWeselne.pl oznacza akceptację regulaminu.Tablica ogłoszeń

I. Definicje

Tablica.OfertyWeselne.pl - serwis internetowy umożliwiający wymianę informacji dotyczących ofert i produktów ślubno weselnych.

Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym

Serwis Ogłoszeniowy - serwis internetowy zawierający Ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://Tablica.OfertyWeselne.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez Tablica.OfertyWeselne.pl

II. Zasady ogólne

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o Regulamin.

2. Tablica.OfertyWeselne.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Tablica.OfertyWeselne.pl odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.

4. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, Tablica.OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia

5. Tablica.OfertyWeselne.pl ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.

6. Tablica.OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

7. Treść ogłoszeń zamieszczanych w Tablica.OfertyWeselne.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.

8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń w którejkolwiek kategorii z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu na sprzedaż bądź na wynajem. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.

III. Warunki uczestnictwa

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).

3. Tablica.OfertyWeselne.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Tablica.OfertyWeselne.pl

4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Tablica.OfertyWeselne.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Tablica.OfertyWeselne.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z Tablica.OfertyWeselne.pl dokonywana jest po podaniu adresu e-mail, hasła, województwa, miejscowości i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, jest w ramach serwisu ofertowego znajdującego się pod adresem OfertyWeselne.pl. Rejestracja dokonywana jest poprzez formularz http://www.ofertyweselne.pl/dodaj-oferte.xhtml po podaniu nazwy (firmy, spółki), adresu e-mail i hasła, kraju, wojewdytwa, miasta, numeru domu/mieszkania oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj/dodaj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule IV punkt.1 i IV punkt. 2 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług Tablica.OfertyWeselne.pl

5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Tablica.OfertyWeselne.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim

6. Informacje podane w formularzu są przez Tablica.OfertyWeselne.pl wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

7. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Tablica.OfertyWeselne.pl. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Tablica.OfertyWeselne.pl.

8. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

V. Usunięcie Użytkownika

1. Tablica.OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

2. Tablica.OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Tablica.OfertyWeselne.pl.

VI. Zamieszczanie ogłoszeń

1. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję "Dodaj ogłoszenie" dostępną na stronie głównej oraz w menu głównym, na każdej witrynie serwisu Tablica.OfertyWeselne.pl

2. Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.

4. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.Tablica.OfertyWeselne.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu www.Tablica.OfertyWeselne.pl, są formą reklamy. Tablica.OfertyWeselne.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogloszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada podmiot, który je zamieścił.

VII. Postanowienia Końcowe

1. Tablica.OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej.

2. Tablica.OfertyWeselne.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany przy logowaniu się na stronę Tablica.OfertyWeselne.pl

3. Regulamin jest dostępny na stronie: http://www.ofertyweselne.pl/regulamin.xhtml

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 styczeń 2009

5. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas tech@ofertyweselne.pl Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.